Untitled Document
หน้าแรก วิสัยทัศน์และพันธกิจ   Admin
Untitled Document
Untitled Document
Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre

   
 
   
 

Cinque Terre
นายธีรศักดิ์ เด่นดวง
นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยบาลบางระจัน


 

   
Cinque Terre
Cinque Terre
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Mind6&Mind7 ระ
กรมสุขภาพจิต โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้เลือกอำเภอบางระจัน เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Mind6&Mind7 ระยะที่ 2 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลสจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวีรชัย บริบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

[ ดูทั้งหมด ]Total 65 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>  
 

หน่วยงาน สสจ.สิงห์บุรี
   
กลุ่มงานโรงพยาบาล/สสจ.
กลุ่มงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานอื่น ๆ ในสาธารณสุข
- สสจ.สิงห์บุรี - สสอ.เมือง - กระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี - สสอ.บางระจัน - กรมอนามัย
- โรงพยาบาลอินทร์บุรี - สสอ. ท่าช้าง - กรมการแพทย์
- โรงพยาบาลค่ายบางระจัน - สสอ. ค่ายบางระจัน - กรมควบคุมโรค
- โรงพยาบาลท่าช้าง - สสอ. อินทร์บุรี - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- โรงพยาบาลพรหมบุรี - สสอ. พรหมบุรี - สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
- โรงพยาบาลบางระจัน   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- Application กระทรวงสาธารณสุข (สำหรับประชาชนทั่วไป) - ติดตามสถานณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคกลาง - ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  
 
 
 

Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre