ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ที่คุณ ธนกฤต เอกวริษฐ์ Tel : 087-4160-017


# เรื่อง รายละเอียด
177 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับงานด้านสาธารณสุข คลิกดู
123 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกดู
120 การตรวจคณะ 3 กระทรวงสาธารณสุข คลิกดู
119 นโยบายNCD คลิกดู
118 HR GG คลิกดู
117 นโยบาย DM HT คลิกดู
116 service plan คลิกดู
115 2.รายชื่อผู้นิเทศงาน ปี 62 คลิกดู
114 1.คำสั่งผู้นิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2562 คลิกดู
113 0.00วันตรวจราชการคณะ 1-3 สิงห์บุรี คลิกดู
106 การพิมพ์หนังสือราชการ คลิกดู
105 คำสั่งคณะกรรมการ service plan จังหวัดสิงห์บุรี คำสั่ง ที่ 78.2562 เรื่อง แต่งตั้ง Service Plan คลิกดู
104 ระบบบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพช.บางระจัน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562 คลิกดู