รับบริจาค จาก รวมน้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์ คมส รุ่น 67(19,21) | 2020-04-17 13:19:57

วันนี้วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น โรงพยาบาลบางระจัน โดยนายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ได้รับมอบเงินจาก "รวมน้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์ คมส รุ่น 67(19,21)" นำโดย นพ.สุขสันติ พักธรรมนัก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ สู้ภัย covid-19 จำนวนเงิน 10,500 บาท(หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ชาวโรงพยาบาลบางระจัน และชาวบางระจันทุกคนขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์บุรี สิงห์ คมส รุ่น 67(19,21) ทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สดใส และเราจะสู้ภัย covid-19 ด้วยกัน

...