วันที่ 17 เมษายน นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำวยการโรงพยาบาลบางระจัน ตัวแทน รับบริจาค จากคุณสนั่น คุณเรียม ฉิมพันธุ์ | 2020-04-17 20:02:33

วันที่ 17 เมษายน นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำวยการโรงพยาบาลบางระจัน ตัวแทน รับบริจาค จากคุณสนั่น คุณเรียม ฉิมพันธุ์ เป็นตัวแทน โรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร และ โรงสีเปี่ยมสินสมบูรณ์ มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิต 19 ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรี 3 แห่ง ได้แก่ รพ สิงห์บุรี , รพ อินทร์บุรี และ รพ.บางระจัน

...