วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณเกษมา แคล้วโยธา บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง และ โซวอน คลินิก บริจาค alcohol gel จำนวน 4 ลิตร | 2020-04-20 15:48:02

วันที่ 20 เมษายน 2563 คุณเกษมา แคล้วโยธา บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง และ โซวอน คลินิก บริจาค alcohol gel จำนวน 4 ลิตร เพื่อสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 แก่โรงพยาบาลบางระจัน

...