วันที่ 20 เมษายน 2563 แพทย์หญิง ปวีณา กิตติมาศ เป็นตัวแทนของโรงพบาลบางระจัน รับบริจาค face sheild | 2020-04-20 16:03:14

วันที่ 20 เมษายน 2563 แพทย์หญิง ปวีณา กิตติมาศ เป็นตัวแทนของโรงพบาลบางระจัน รับบริจาค face sheild จำนวน 30 อัน จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนต้านภัย COVID-19

...