วันที่ 21 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางระจัน รับมอบน้ำดื่ม กรธารา จำนวน 600 ขวด จาก คุณนิศรา เต็งอำนวย | 2020-04-21 18:22:12

วันที่ 21 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางระจัน รับมอบน้ำดื่ม กรธารา จำนวน 600 ขวด จาก คุณนิศรา เต็งอำนวย ผู้จัดการ บจก. กรธาราวเตอร์ เพื่อสนับสนุน โครงการ "มอบน้ำดื่ม ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด" ในนามโรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณนิศรา เต็งอำนวย และครอบครัว ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญเทอญ ฯ

...