โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ คุณรินรดา เอมะสิทธิ์ ที่บริจาคหน้ากาก Face Sheild จำนวน 5 ชิ้น เพื่อใช้ในทางการแพทย์ | 2020-04-22 14:40:03

โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ คุณรินรดา เอมะสิทธิ์ ที่บริจาคหน้ากาก Face Sheild จำนวน 5 ชิ้น เพื่อใช้ในทางการแพทย์

...