ขอขอบคุณ บริษัทสตาร์ แปซิฟิก เทอร์มินัลจำกัด และเพื่อน (บริจาคในนามคุณ อารีวรรณ ดีฤทธิ์เดชา) | 2020-04-22 14:47:52

ขอขอบคุณ บริษัทสตาร์ แปซิฟิก เทอร์มินัลจำกัด และเพื่อน (บริจาคในนามคุณ อารีวรรณ ดีฤทธิ์เดชา) ที่บริจาค Mask N95 จำนวน 10 ชิ้น และ Aleohol gel จำนวน 1 ขวด (250 ml) ให้แก่ทางโรงพยาบาลบางระจัน เพื่อใช้ในการทางการแพทย์ (COVID-19)

...