วันที่ 24 เมษายน 2563 แพทย์หญิง ประวิณา กิตติมาศ ตัวแทนของโรงพยาบาลบางระจัน | 2020-04-24 10:15:37

วันที่ 24 เมษายน 2563 แพทย์หญิง ประวิณา กิตติมาศ ตัวแทนของโรงพยาบาลบางระจัน รับบริจาค ถุงมือ disposable 25 คู่, หน้ากาก face shield 31 อัน ถุงพลาสติก 30 ถุง, shoes cover 10 คู่,ฉากกั้น 1 อัน จากศูนย์ป้องกัน COVID-19 สาขาอำเภอบางระจัน นำโดย ผอ.ประนิต คุณโฑ และคณะ

...