วันที่ 13 เมษายน 2563 ชมรม Singburi Biker มอบบริจาค แอลกอฮอล์เจลล้างมือถุงละ 1000 cc.จำนวน 30 ถุง | 2020-04-13 13:50:47

วันที่ 13 เมษายน 2563 ชมรม Singburi Biker มอบบริจาค แอลกอฮอล์เจลล้างมือถุงละ 1000 cc.จำนวน 30 ถุง ให้แก่โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ความเจริญเทอญ

...