คุณอรวรรณ์ พรหมายน ผู้จัดการโรงสีบางระจันเพาเวอร์ และ ปั้มน้ำมัน ป.ต.ท. สาขาชัณสูตร บริจาคน้ำดื่มให้กับโรงบาลบางระจัน. อ.บางระจัน. จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ลัง | 2020-04-27 16:08:31

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ คุณอรวรรณ์ พรหมายน ผู้จัดการโรงสีบางระจันเพาเวอร์ และ ปั้มน้ำมัน ป.ต.ท. สาขาชัณสูตร บริจาคน้ำดื่มให้กับโรงบาลบางระจัน. อ.บางระจัน. จ.สิงห์บุรี จำนวน 40 ลังใน"โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิค" เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรค จากการสัมผัสตู้น้ำแบบกดโดยตรง ไว้ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล

...