รับบริจาคเงินจาก ชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี จำนวนเงิน 5000 บาท | 2020-05-05 11:44:41

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ ชมรมกล้วยไม้สิงห์บุรี นำโดยรองสุวรรณชัย ทองคำ ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 เป็นจำนวนเงิน 5000 บาท ( 5 พฤษภาคม 2563 )

...