ส.ส.โชติวุฒิ. ธนาคมานุสรณ์ มอบเฟสชิลและหน้ากากอนามัยสำหรับโรงพยาบาลบางระจัน | 2020-04-14 13:07:33

โรงพยาบาลบางระจันขอขอบพระคุณ ส.ส.โชติวุฒิ. ธนาคมานุสรณ์ มอบเฟสชิลและหน้ากากอนามัยสำหรับโรงพยาบาลบางระจันและเจ้าหน้าที่อสม.ค่ะ

...