รับบริจาค จากร้าน นิวตั้นคาร์แคร์ | 2020-04-14 13:23:35

โรงพยาบาลขอขอบคุณร้าน นิวตั้นคาร์แคร์ ได้บริจาควัสดุทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 2 กระลอน ชุดหมี 1 ชุด และ Mask จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางระจัน

...