สโมสรโรตารี่ สิงห์บุรีบริจาค ที่ใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ | 2020-04-14 15:35:42

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบพระคุณ สโมสรโรตารี่ สิงห์บุรีบริจาค ที่ใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดใช้เท้าเหยียบ ให้แก่โรงพยาบาลบางระจัน 1 อัน ค่ะ

...