โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ คุณเชอรี บริจาค mask KN95 5 ชิ้น mask ผ้า 30 ชิ้น | 2020-04-14 15:42:09

โรงพยาบาลบางระจันขอขอบคุณ คุณเชอรี บริจาค mask KN95 5 ชิ้น mask ผ้า 30 ชิ้น ให้แก่ทางโรงพยาบาลบางระจัน เพื่อใช้การกิจกรรมทางการแพทย์ ขออนุโมทนาสาธุด้วครับ

...