ร้าน บรรจงพานิช ที่บริจาคเสื้อคลุมกันฝนจำนวน 8 ตัว | 2020-04-14 16:13:11

โรงพยาบาลบางระจัน ขอขอบคุณ ร้าน บรรจงพานิช ที่บริจาคเสื้อคลุมกันฝนจำนวน 8 ตัว แก่ทางโรงพยาบาลบางระจัน ขออนุโมทนาครับ

...