Responsive image

  รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล  2020-09-18
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร 1 )  2020-09-28
  รายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกค.63  2020-09-28
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ  2020-05-05
  ประกาศจัดทำแผนทำความสะอาดตึก ปี 2564  2020-08-11
  ประกาศจัดทำแผนอาหาร ปี 2564  2020-08-11
  รายงานสรุปผลการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน  2020-07-29
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563  2020-07-29
  ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563  2020-06-17
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม  2020-06-18
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563  2020-06-12
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563  2020-05-21
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  2020-05-12
  ประกาศผลผู้ชนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประ  2020-04-27
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563  2020-04-24
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ  2020-02-04
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562  2020-03-20
  เผยแพร่ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563  2020-03-18
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin  2020-03-19
  เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  2020-03-16

@ พัฒนาโดย IT โรงพยาบาลบางระจัน V.4.0