รวม VDO ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
# เรื่อง
22 หัวหน้าพาโกง
21 สำนึกไทยไม่โกง คนแบบนี้ก็มีด้วย
20 มาตรา 100
19 รู้ทันกันโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน
18 หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตลำนึกต้านโกง
17 โรคปิดหูปิดตาปิดปาก
10 กฎหมาย ป.ป.ช. แก้ปัญหาข้าราชการทุจริต - Springnews
9 ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม เรื่อง ขอเสียงหน่อย
8 VDO การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
7 VDO ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
6 VDO คอรัปชั่นคอรัปชั่ว Corruption : The Creature of All Evils
5 VDO จากลูกชายคนเดียวที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน !!!
4 ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม เรื่อง เภ-สัตย์
3 กลเกมการทุจริต เกมชีวิตที่เอาชนะได้ด้วยจิตสำนึกต้านโกง