Untitled Document
หน้าแรก วิสัยทัศน์และพันธกิจ   Admin
Untitled Document

Untitled Document
Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre   Cinque Terre

   


Cinque Terre

Cinque Terre
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Mind6&Mind7 ระ
  กรมสุขภาพจิต โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้เลือกอำเภอบางระจัน เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Mind6&Mind7 ระยะที่ 2 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลสจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวีรชัย บริบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Total 65 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>