กิจกรรมของโรงพยาบาลทั้งหมด
สธ.ชูนครชัยศรีโมเดล บริหารร่วม 3 รพ. แก้ปัญหาการเงินการคลัง
ตั้งเป้า 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า เริ่มเข้าพรรษานี้ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข
เมื่อบุคลากรสาธารณสุขต้องกลายเป็นผู้ป่วย
ไทยเร่งกำจัดโรคหัด เดินหน้าให้วัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ปี เก็บตกเด็กไทย-ต่างชาติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมบุคลากร เข้านิเทศน์งาน คบสอ.อำเภอบางระจัน ณ ห้องประชุมจันทร์นน
นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สัญจร ครั้งที่ 6/2562
สธ.เพิ่มมาตรการ ‘เด็งกี่คอนเนอร์’ ในทุก รพ. คัดกรอง รักษา ติดตามกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกใกล้ชิด
ไข้เลือดออก
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โรงพยาบาลบางระจัน
เชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก
ปลัด สธ.แนะสังเกตเด็กมีไข้-ตุ่มแดง-แผลในปาก อาจเป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คุณพะเยาว์ นนท์นิรัตศัย พร้อมบรรดาญาติ มอบเงินให้บริจาคแก่ รพ.บางระจันเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงและเครื่องมือท
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปฐมภูมิในประเด็น พชอ. PCC (คลินิกหมอครอบครัว) และรพ.สต.ติดดาว ของอำเภอบางระจัน
วันที่ 25 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟู้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เครือข่ายสุขภาพอำเภอบางระจัน ปี
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบางระจัน จำนวนเงิน 250,000 บาท ในกิจกรรม มิตรผล Run fo
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศรีธัญญารุ่นที่ 11
โรงพยาบาลบางระจัน รับการประเมินการดำเนินงาน Green&Clean จากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์นพรัตน์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลบางระจัน จัดอบรมการใช้โปรแกรม MMIS คปสอ.บางระจัน ณ ห้องประชุมจันทร์นพเก้า
กิจกรรมเดินวิ่งสุขภาพดี ด้วยวิถีชาวบางระจัน
Cinque Terre การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน
ทำบุญปีใหม่ โรงพยาบาลบางระจัน วันที่ 4 มกราคม 2562