กิจกรรมของโรงพยาบาลทั้งหมด
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 1 เมษายน 2563
ซ้อมแผนตอบโตีภาวะฉุกเฉิน Covid -19
ประกาศโรงพยาบาลบางระจัน
คนสิงห์บุรี ร่วมใจกันสวมหน้ากากผ้า ลดการเผชิญหน้า ห่างไกล Covid-19
โรงพยาบาลบางระจันขอขอบพระคุณ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด เป็นอย่างสูง ได้บริจาค Face shield จำนวน 50 ชิ้น ให้กับทางโรงพยาบาลบางระจัน เพื่อไว้ใช่ส่วมใส
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลบางระจัน ขอบคุณผู้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์‭ โดยกลุ่มสูงอายุคลังปัญญา​รุ่น 9​ นำโดยคุณณัฐภาวี​ กิตติมาศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ลานหน้าห้องยาเก่า โรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ 26 กันยายน 2562 อาจารย์ไพโรจน์ งามพร้อม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางระจันให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตามโครงการเพิ่มทักษะชีวิต พิชิตมะเร็งร้าย
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ และต้อนรับบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลบางระจัน วันที่ 11 กันยายน 2562
29 สิงหาคม 10.00 น. โรงพยาบาลซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจ สภอ.บางระจัน มูลนิธิร่วมกตัญญูบางระจัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนักเรียนจาก
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ให้เกียรติเป็นธานเปิดงานในโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตามโครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก กิจกรรม "หนูน้อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอรรถพันธ์ โมรา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามโครงการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตกรของตำบลเชิงกลัด ปีงบปรมาณ 2562 ณ ห้อง
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เนต
‘สาธิต’ ให้เขตสุขภาพที่ 6 เป็นต้นแบบใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน
ชวน ปชช.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ “บี-ซี” ฟรี 79 รพ.ทั่วประเทศ 5-9 ส.ค.นี้
กรมบัญชีกลางเพิ่มยารักษามะเร็ง 2 รายการในโครงการเบิกจ่ายตรง เริ่ม 1 ส.ค. 62
‘หมอเลี๊ยบ’ หารือ ‘อนุทิน’ เสนอ ‘ปฏิรูปห้องฉุกเฉินครั้งใหญ่-เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ รพ.’
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เครือข่ายสุขภาพอำเภอบางระจัน ปี 2562 ณ โรงเรียนบางระจันวิทยาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น.โรงพยาบาลบางระจันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
สธ.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เตรียมมาตรการดูแลประชาชน
คุณชัยพัฒนาการ ไชยวรรณพร้อมภรรยาคุณนารีรัตน์ บริจาคเงินให้รพ.จำนวน4,000 บาท
วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี เข้าดำเนินการส่งเสริมและตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ENV) โรงพยาบ
สธ.ชูนครชัยศรีโมเดล บริหารร่วม 3 รพ. แก้ปัญหาการเงินการคลัง
ตั้งเป้า 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า เริ่มเข้าพรรษานี้ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข
เมื่อบุคลากรสาธารณสุขต้องกลายเป็นผู้ป่วย
ไทยเร่งกำจัดโรคหัด เดินหน้าให้วัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ปี เก็บตกเด็กไทย-ต่างชาติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมบุคลากร เข้านิเทศน์งาน คบสอ.อำเภอบางระจัน ณ ห้องประชุมจันทร์นน
นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สัญจร ครั้งที่ 6/2562
สธ.เพิ่มมาตรการ ‘เด็งกี่คอนเนอร์’ ในทุก รพ. คัดกรอง รักษา ติดตามกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกใกล้ชิด
ไข้เลือดออก
กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โรงพยาบาลบางระจัน
เชื้อวัณโรคหลังโพรงจมูก
ปลัด สธ.แนะสังเกตเด็กมีไข้-ตุ่มแดง-แผลในปาก อาจเป็นโรคมือเท้าปาก
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คุณพะเยาว์ นนท์นิรัตศัย พร้อมบรรดาญาติ มอบเงินให้บริจาคแก่ รพ.บางระจันเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงและเครื่องมือท
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปฐมภูมิในประเด็น พชอ. PCC (คลินิกหมอครอบครัว) และรพ.สต.ติดดาว ของอำเภอบางระจัน
วันที่ 25 นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการบำบัดรักษาฟื้นฟู้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เครือข่ายสุขภาพอำเภอบางระจัน ปี
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลบางระจัน จำนวนเงิน 250,000 บาท ในกิจกรรม มิตรผล Run fo
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลศรีธัญญารุ่นที่ 11
โรงพยาบาลบางระจัน รับการประเมินการดำเนินงาน Green&Clean จากศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์นพรัตน์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลบางระจัน จัดอบรมการใช้โปรแกรม MMIS คปสอ.บางระจัน ณ ห้องประชุมจันทร์นพเก้า
กิจกรรมเดินวิ่งสุขภาพดี ด้วยวิถีชาวบางระจัน
Cinque Terre การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคจิตเภทในชุมชน
ทำบุญปีใหม่ โรงพยาบาลบางระจัน วันที่ 4 มกราคม 2562