BOSS

ผู้บริหาร


Responsive image

นายธีรศักดิ์ เด่นดวง

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยบาลบางระจัน

ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

ติดต่อ : Tel :: 089-2244817


:: ทำเนียบผู้บริหาร ::


Responsive image

พญ. พรพรรณ วรรณฤทธิ์

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2522 - 31 มีนาคม 2523

Responsive image

นพ. บรรเทิง พงษ์สร้อยเพชร

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2523 - 31 มีนาคม 2524

Responsive image

นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2524 - 31 มีนาคม 2526

Responsive image

นพ.มนตรี พงษ์พจน์เกษม

ดำรงตำแหน่ง 1เมษายน 2526 - 31 มีนาคม 2527

Responsive image

พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2527 - 31 มีนาคม 2529

Responsive image

พญ. ประภาพรรณ วงษ์บุตร

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2529 - 31 มีนาคม 2531

Responsive image

นพ. สุวิชา ยันต์พิเศษ

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2531 - 31 มีนาคม 2532

Responsive image

นพ. ทรงพล พูนทรัพย์

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2532 - 25 มีนาคม 2535

Responsive image

นพ.เอกภพ หมื่นนุช

ดำรงตำแหน่ง 27 มีนาคม 2535 - 31 พฤษภาคม 2536

Responsive image

นพ.ชวลิต สังข์ประสิทธิ์

ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2536 - มิถุนายน 2547

Responsive image

นพ. สมเกียรติ ขำนุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2547 - เมษายน 2550

Responsive image

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ

ดำรงตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2550 - 7 มกราคม 2554

Responsive image

นพ.มาโนช อิ่มสมบัติ

ดำรงตำแหน่งประมาณ 2 เดือน พ.ศ. 2554

Responsive image

นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ดำรงตำแหน่ง 31 มีนาคม 2554 - เมษายน 2557


กิจกรรม
กิจกรรมโรงพยาบาล [ดูกิจกรรมทั้งหมด]

สธ.ชูนครชัยศรีโมเดล บริหารร่วม 3 รพ. แก้ปัญหาการเงินการคลัง
ตั้งเป้า 1 ตำบล 100 คนงดเหล้า เริ่มเข้าพรรษานี้ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข
เมื่อบุคลากรสาธารณสุขต้องกลายเป็นผู้ป่วย
ไทยเร่งกำจัดโรคหัด เดินหน้าให้วัคซีนในเด็กอายุ 1-12 ปี เก็บตกเด็กไทย-ต่างชาติ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมบุคลากร เข้านิเทศน์งาน คบสอ.อำเภอบางระจัน ณ ห้องประชุมจันทร์นน
นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สัญจร ครั้งที่ 6/2562
@-IT-BRJ-(29-04-2019)-V.01

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์