BOSS

ผู้บริหาร


Responsive image

นายธีรศักดิ์ เด่นดวง

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยบาลบางระจัน

ดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

ติดต่อ : Tel :: 089-2244817


:: ทำเนียบผู้บริหาร ::


Responsive image

พญ. พรพรรณ วรรณฤทธิ์

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2522 - 31 มีนาคม 2523

Responsive image

นพ. บรรเทิง พงษ์สร้อยเพชร

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2523 - 31 มีนาคม 2524

Responsive image

นพ. ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2524 - 31 มีนาคม 2526

Responsive image

นพ.มนตรี พงษ์พจน์เกษม

ดำรงตำแหน่ง 1เมษายน 2526 - 31 มีนาคม 2527

Responsive image

พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2527 - 31 มีนาคม 2529

Responsive image

พญ. ประภาพรรณ วงษ์บุตร

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2529 - 31 มีนาคม 2531

Responsive image

นพ. สุวิชา ยันต์พิเศษ

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2531 - 31 มีนาคม 2532

Responsive image

นพ. ทรงพล พูนทรัพย์

ดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2532 - 25 มีนาคม 2535

Responsive image

นพ.เอกภพ หมื่นนุช

ดำรงตำแหน่ง 27 มีนาคม 2535 - 31 พฤษภาคม 2536

Responsive image

นพ.ชวลิต สังข์ประสิทธิ์

ดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2536 - มิถุนายน 2547

Responsive image

นพ. สมเกียรติ ขำนุรักษ์

ดำรงตำแหน่ง 16 กรกฎาคม 2547 - เมษายน 2550

Responsive image

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ

ดำรงตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2550 - 7 มกราคม 2554

Responsive image

นพ.มาโนช อิ่มสมบัติ

ดำรงตำแหน่งประมาณ 2 เดือน พ.ศ. 2554

Responsive image

นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์

ดำรงตำแหน่ง 31 มีนาคม 2554 - เมษายน 2557

ข่าวสารทั่วไป | ดูข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม
กิจกรรมโรงพยาบาล [ดูกิจกรรมทั้งหมด]

โรงพยาบาลบางระจัน ขอบคุณผู้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์‭ โดยกลุ่มสูงอายุคลังปัญญา​รุ่น 9​ นำโดยคุณณัฐภาวี​ กิตติมาศ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ลานหน้าห้องยาเก่า โรงพยาบาลบางระจัน
วันที่ 26 กันยายน 2562 อาจารย์ไพโรจน์ งามพร้อม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางระจันให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตามโครงการเพิ่มทักษะชีวิต พิชิตมะเร็งร้าย
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ และต้อนรับบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลบางระจัน วันที่ 11 กันยายน 2562
29 สิงหาคม 10.00 น. โรงพยาบาลซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจ สภอ.บางระจัน มูลนิธิร่วมกตัญญูบางระจัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนักเรียนจาก
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ให้เกียรติเป็นธานเปิดงานในโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
@-IT-BRJ-(29-04-2019)-V.01

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์