Donta

QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.บางระจัน

...

เลขที่บัญชี 116-0-60588-2 ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลบางระจัน ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ นางสาวทิพานันท์ พงษ์สมบูรณ์ ฝ่ายการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 036-814755 ต่อ 119 หรือ 089-9018137


คลัง VDO ศปท. กระทรวงสาธารณสุข | VDO ทั้งหมด
ข่าวสารทั่วไป | ดูข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม
@-IT-BRJ-(29-04-2019)-V.01

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์