โรงพยาบาลบางระจัน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ลักษณะขององค์กร

เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 จำนวน 30 เตียง ให้บริการครอบคลุมอำเภอบางระจัน และอำเภอใกล้เคียง ในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ไม่มีผ่าตัดใหญ่ บริหารงานในลักษณะเครือข่าย (Distric health board)


บริการหลัก

ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภคแบบองค์รวม บำบัดสารเสพติด แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด ระบบส่งต่อ การประสานงานระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารและวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ


ค่านิยม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและความสุข

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ข่าวสารทั่วไป | ดูข่าวสารทั้งหมด

กิจกรรม
กิจกรรมโรงพยาบาล [ดูกิจกรรมทั้งหมด]

วันที่ 26 กันยายน 2562 อาจารย์ไพโรจน์ งามพร้อม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางระจันให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตามโครงการเพิ่มทักษะชีวิต พิชิตมะเร็งร้าย
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ และต้อนรับบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาลบางระจัน วันที่ 11 กันยายน 2562
29 สิงหาคม 10.00 น. โรงพยาบาลซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ได้รับความร่วมมือจาก ตำรวจ สภอ.บางระจัน มูลนิธิร่วมกตัญญูบางระจัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนักเรียนจาก
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายธีรศักดิ์ เด่นด่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ให้เกียรติเป็นธานเปิดงานในโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นายเทิดไทย มีสะอาด สาธารณสุขอำเภอบางระจัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานตามโครงการอุ่นไอรักจากแม่สู่ลูก กิจกรรม "หนูน้อ
@-IT-BRJ-(29-04-2019)-V.01

web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์