เพลงสรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางระจัน